Tulipalojen ehkäisy Fire Prevention

CTIF Palonehkäisykomissio - CTIF Fire Prevention Commission


CTIF Palonehkäisykomissio perustettiin 2001. Sen tehtäviin kuuluu tutkia suurten varastorakennusten paloturvallisuutta ja erilaisia turvallisuusratkaisuja, seurata operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä tutkia paloturvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria koskevia ohjeita, asetuksia, lakeja ja säädöksiä. 

Komission jäsenmaat ovat Italia, Luxemburg, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro. Suomen edustaja on Jarkko Jäntti (Keski-Suomen pelastuslaitos). Komission puheenjohtaja on Aleš JUG.

Member countries of CTIF Fire Prevention Commission are Germany, Estonia, Finland, France, Hungary, Italy, Luxembourg, Rumania, Slovenia, Czech Republic, and Poland. Finland's representative in commission is Mr. Jarkko Jäntti. President of the commission is Mr. Aleš JUG.

CTIF Fire Prevention

Read more