Vaaralliset aineet HAZMAT Commission

CTIF Vaarallisten aineiden komissio - CTIF Hazmat Commission


CTIF Vaarallisten aineiden komissio perustettiin 1993. Sen tehtäviin kuuluu mm. tiedon ja koulutuksen välitys, yhtenäisten merkintäjärjestelmien kehittäminen, CRBN-uhkiin (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear) varautuminen, onnettomuuksista oppimisen metodologian kehittäminen ja vaarallisten aineiden liikkuvuuteen liittyvien asioiden seuraaminen.

Suomi on yksi n. 20 jäsenmaasta. Mm. UNO, OECD, ADR ja RID hyödyntävät komission asiantuntijuutta. Komission puheenjohtaja on Roman SYKORA (Itävalta).

Komission kautta Suomi on viime vuosina saanut uutta tietoa mm. ilotulitteiden ja maakaasun siirtoputkistoon liittyvistä vaaroista sekä ajankohtaista tietoa Euroopassa tapahtuneista kemikaalionnettomuuksista. Suomessa laaditut TOKEVA-ohjeet (torjuntaohjeet kemikaalien vaaratilanteille) on otettu pohjaksi eri maiden ohjeistuksille.

Finland is one of around 20 Hazmat-commission members. Finland's representative in commission is Mr. Ilpo TOLONEN. 

Ajankohtaista

Vaarallisten aineiden komissio ja Palokuntien työterveyskomissio ovat laatineet yhteistyössä ohjeen ebolasta palo- ja pelastusalalle.

Ebolaohje palo- ja pelastusalalle

CTIF Hazardous materials

Read more