Nuorisotoiminta / Youth Leaders

CTIF Nuorisotoiminta - CTIF Youth Fire Brigade


CTIF Nuorisokomissio IJKL (International Jugendleiterkommission) perustettiin 1973. Komission tehtävänä on edistää nuorisopalokuntien ja palokuntien nuoriso-osastojen kansainvälisiä toimintoja ja tapahtumia.

Komissio kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan toimintaa. Se vastaa mm. Nuorisosymposiumin ja Nuorisofoorumin järjestämisestä. Näkyvin osa komission suunnittelemaa toimintaa ovat kahden vuoden välein järjestettävät kansainväliset palokuntanuorten CTIF-kilpailut. 

Nuorisokomissio kokoontuu aktiivisesti (2-3 kertaa vuodessa). Lisäksi nuorisotoiminnan edistämiseksi on järjestetty mm. varhaisnuoriso-ohjaajien tapaaminen parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja edistämiseksi. Tapaaminen oli tarkoitettu aktiivisille nuorisokouluttajille kentältä, ja sen idea tuli nuorten symposiumista 2016. Ajankohtaiset projektit ovat CTIF nuorten symposiumin kehittäminen sekä kansainväliset kisat Italiassa 2024.

Palokuntanuorisotyö on Suomessa todella aktiivista. Palokuntanuorisotyön myötä saamme kasvatettua turvallisuustietoisia ja -taitoisia nuoria, jotka pidetään harrastuksen myötä aktiivisina. Palokuntanuorisotyö on tärkeä rekrytointikanava pelastusalalle, varsinkin sopimuspalokuntiin.

Suomalaisilta nuorisokouluttajilta löytyy kymmenien vuosien ajalta kokemusta palokuntanuorisotyöstä. Suomen palokuntanuorisotyö hyötyy hyvin paljon kansainvälisestä yhteistyöstä, jonka kautta saadaan uusia hyviä ideoita myös Suomeen. Suomi puolestaan pääsee vaikuttamaan kansainvälisesti jakamalla omaa vankkaa tietämystään muiden maiden toimijoiden kanssa.

Komissio kerää useamman maan edustajat saman pöydän ääreen. Suomen palokuntanuorisotyö tarvitsee tätä kansainvälistä verkostoa niin oman toiminnan kehittämiseen kuin oman tietämyksen jakamiseen muiden kansojen kanssa, joilla on omalta osaltaan samat intressit. SPEK:in kanssa aktiivisen yhteistyön myötä saadaan tietoa jaettua ja kerättyä suoraan Suomen palokuntien ja alueellisten liittojen kautta. Olemalla mukana CTIF:n eri komissioissa on Suomella myös mahdollisuus osallistua pelastusalan kehittämiseen kansainvälisellä pelikentällä.

Komission puheenjohtaja on Jörn-Hendrik Kuinke (Saksa).

Suomi on komission jäsen. Suomen edustajat ovat Jens Tegengren (Länsi-Uusimaan pelastuslaitos)  ja Erika Lervik (Malax Brandmannaförening).

CTIF Youth Fire Brigade

Read more


 

CTIF:n nuorisotoiminta - paljon muutakin kuin kisoja

Lue lisää