Tulipalojen ehkäisy / Fire Prevention Commission

CTIF Palonehkäisykomissio - CTIF Fire Prevention Commission


CTIF Palonehkäisykomissio perustettiin 2001. Sen tehtäviin kuuluu tutkia suurten varastorakennusten paloturvallisuutta ja erilaisia turvallisuusratkaisuja, seurata operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä tutkia paloturvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria koskevia ohjeita, asetuksia, lakeja ja säädöksiä. 

Palontorjunta voidaan nähdä välineenä yhdistää kolme tärkeää paloturvallisuuteen liittyvää pylvästä: organisatoriset toimenpiteet, aktiivinen palosuojaus ja passiiviset palontorjuntajärjestelmät. Komission painopisteet ovat tiedonjakaminen, tutkiminen ja tutkimusten hyödyntäminen, menetelmien ja prosessien parantaminen ja oppiminen todellisista tapauksista ja havainnoista. Palontorjunnan teemat ovat hyvin pitkälti juuri niitä kansainvälisiä teemoja, joiden osalta tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Palontorjuntakomissio korostaa palontorjuntaa kriittisenä tekijänä sosiaalisen hyvinvoinnin ja vaurauden saavuttamisessa. Palontorjunnan puuttuminen johtaa lisääntyneeseen tulipalojen määrään ja siten suurempaan määrään paloon liittyviä kuolemia, loukkaantumisia ja paloon liittyviä omaisuusvahinkoja.

Tästä näkökulmasta komissio toimii tiedonvaihtokanavana ja tuottaa tietoa mm. seuraavista teemoista: pelastustoimen rooli terroristisessa tarkoituksessa tehdyissä iskuissa sekä muissa väkivaltaisissa tapahtumissa, paloturvallisuus puurunkoisissa rakennuksissa, perintörakennusten paloturvallisuus, lasten poistumisturvallisuus jne. Komissio seuraa Grenfell-oikeudenkäyntiä ja tapahtumia keskittyen pääasiassa palokuntien elintärkeään rooliin paloturvallisuuden varmistamisessa. Yksi komission tehtävistä on kirjoittaa ja julkaista erilaisia palontorjuntaa koskevia materiaaleja.

Komission puheenjohtaja on Aleš Jug. Suomen edustaja on Jarkko Jäntti (Keski-Suomen hyvinvointialue).
 

CTIF Fire Prevention

Read more