Lentoasemien pelastustoiminta / Airports Commission

© Karel Moravec

CTIF Lentoasemien pelastustoiminta -

CTIF Fire and Rescue on Airports

CTIF Lentoasemakomission tehtäviin kuuluu mm. lentokenttäpalokuntien toiminnan harmonisointi ja tiedon välitys niiden kesken. Komissio toimii yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) kanssa.

Komissio tarjoaa osallistujille parhaat verkostot kansainvälisiin säädöksiin, pelastuskaluston kehitykseen sekä muihin toimintaympäristössä tapahtuviin uudistuksiin. Tiedot ovat hyödynnettävissä lentoaseman pitäjän, pelastusviranomaisten ja muiden yhteistoimintaviranomaisten välisessä toiminnassa.

Erityisiä aiheita komission työssä ovat olleet uudistukset vaahtonesteiden käytössä ja fluorivapaisiin vaahtoihin siirtyminen ja ilmailussa tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen ja tiedonjako. Sääskilahti kävi komission puheenjohtajan ominaisuudessa myös Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) seminaarissa alustamassa lentoasemien käyttämistä vaahtonesteistä.

Lentoasemien pelastustoiminnan kansainväliset muutokset lainsäädännössä ja ympäristövastuullisuudessa aiheuttavat toimintaan jatkuvia kehittämistarpeita. Ilmailu on kansainvälistä toimintaa, jossa mahdollisuus yhteistoimintaan eri maiden toimijoiden kanssa komission kautta antaa hyvän käsityksen alan kehityksen suunnasta. Tästä saa hyvää perspektiiviä omaan kansalliseen toimintaan.

EASA (European Union Aviation Safety Agency) regulaation implementointi ja soveltaminen Suomessa on alan toimijoille uusi asia, johon on tähän saakka saatu erinomaista tukea komission työn kautta. Osallistumalla komission toimintaan kansainvälisen toimialan seuraaminen ja vaikuttaminen on mahdollista myös jatkossa. Lentoasemien pitäjille Suomessa (Finavia, Lappeenranta, Mikkeli ja Seinäjoki) tiedot muutoksista ovat taloudellisesti ja toiminnan muutosten kannalta erittäin tärkeitä. Komission työskentelyn ja yhteistyöverkostojen kautta tiedonsaanti on mahdollista.

Komission puheenjohtajana toimii Manfred Sommerer (Itävalta).Suomen edustaja komissiossa on Veli-Matti Sääskilahti (Traficom).

CTIF Fire and Rescue on Airports

Read more