Pelastajien työterveys Firefighters' Health

CTIF Pelastajien terveys - CTIF Firefighters' Health


Komission tarkoituksena on tehdä CTIF:lle suosituksia palomiesten kunnon ja terveyden edistämiseksi. Komission puheenjohtaja on Tommy Bækgaard Kjær.

Työryhmän piirissä on jaettu tietoa erityisesti pelastusalalla yleisten syöpien ja altistumisten saralla. Työryhmään on viety suomalaista osaamista mm. lääketieteellisten tutkimusten ja FireFit-konseptin myötä. Vaikka työryhmä on viime vuosina ollut tauolla, palomiesten terveys ja turvallisuus on ollut tästä huolimatta runsaasti esillä CTIF:ssä – se on ollut yksi pääteema mm. edustajakokouksissa ja ajankohtaisseminaareissa.

Kansainvälisen tiedonvaihdon tärkeys korostuu työterveyteen liittyvissä asioissa, jotka ovat suurelta osin globaaleja, ja joiden kohdalla kansainvälisellä yhteistyöllä saadaan näkyviä tuloksia aikaan pelastustoimen henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Suomi on yksi jäsenmaista. Suomen edustaja on Hanna Jantunen (TTL).

Finland is one of the commission members. Finland's representative in commission is Mrs Sirpa LUSA (The Finnish Institute of Occupational Health).

 

Vaarallisten aineiden komissio ja Palokuntien työterveyskomissio ovat laatineet yhteistyössä ohjeen ebolasta palo- ja pelastusalalle.

Ebolaohje palo- ja pelastusalalle

CTIF Firefighters' Health

Read more

Komission logo