CTIF - Ajankohtaista

CTIF:n lehdistötiedote

Metsäpalot ilmastokriisin seurauksena

LEHDISTÖTIEDOTE

Lokakuu 2023 

Ilmastokriisiin vastaaminen: Toimintakehotus pelastusalan toimijoille  

CTIF on syvästi huolissaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista ihmishengille ja omaisuudelle. Pelastajat kohtaavat hätätilanteita etulinjassa, ja pelastajia on jo menettänyt henkensä tehtävässään. 

Tarvitsemme vahvempaa kansainvälistä reagointia ja yhteistyötä mm. maastopalojen torjumiseksi.   

CTIF vaatii seuraavia asioita: 

  1. Hyväksymme sen tosiasian, että olemme kriisitilanteessa ja meidän pitää työskennellä määrätietoisemmin löytääksemme konkreettisia ratkaisuja. 

 

  1. Käytämme lainsäädännön ja hallinnon mahdollistamia keinoja toimiaksemme rajat ylittävässä yhteistyössä. 

  

  1. Huolehdimme riittävistä resursseista, kuten koulutuksesta ja suojavarusteista, jotta pystymme varustamaan etulinjassa toimivat pelastajat. 

 

  1. Varmistamme, että pelastajat ymmärtävät kasvaneet riskit, ja että heillä on riittävät taidot ja työkalut, kun he vastaavat ilmastonmuutoksen aiheuttamaan kriisiin. 

 

Milan Dubravac, CTIF:n puheenjohtaja, kommentoi asiaa: 

  

“Pelastusalan tehtävissä kohdataan yhä useammin operationaalisia haasteita ja hätätilanteita, jollaisia ei ole totuttu näkemään. 

 Fyysinen ja henkinen taakka on valtava, ja olemme valitettavasti menettäneet tehtävissä kollegoitamme. Toisinaan tehtävien vaatimukset ylittävät odotukset eikä varustautumisen taso ole ollut riittävä.  

 Tarvitaan kipeästi parempaa resursointia ja yhteistyötä. Meidän täytyy toimia nyt - ei joskus tulevaisuudessa. Pelastusala ei pysty tähän yksin.” 

 

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö. CTIF perustettiin Pariisissa vuonna 1900 edistämään palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Nyt mukana on yli 50 jäsenmaata ja 56 jäsenjärjestöä. Jäsentensä kautta CTIF edustaa 5 miljoonaa palomiestä, jotka turvaavat päivittäin miljardin ihmisen elämää.  

Yhteystiedot:  

Annika Rinne, CTIF Suomen koordinaattori 

annika.rinne@spek.fi 


Ajankohtaista