CTIF - Ajankohtaista

Kansainvälistyminen pitää lentoasemien pelastustoiminta -komission kiireisenä

Kansainvälistä toimintaa lentoasemilla

Lentoasemat ovat toimintaympäristöltään monessa mielessä hyvin kansainvälisiä. Matkustaminen on tänä päivänä entistä yleisempää ja matkustajia Suomen lentoasemilla nähdään yhä useammista ja myös kaukaisemmista maista. Operoivat lentoyhtiöt ja niissä työskentelevä henkilökunta ovat muuttuneet muutamassa vuodessa kansainvälisempään suuntaan. Myös toimintaa ohjaava regulaatio on parhaillaan muuttumassa kansallisen viranomaisen Trafin ilmailumääräyksistä Euroopan ilmailuviranomaisen EASAn määräyksiin.

CTIF:n Airport Commission

Toimintaympäristö ja vaatimukset ovat hyvin samankaltaisia kaikilla lentoasemilla ympäri maailmaa. CTIF Airport Commission on luonteva yhteistyöfoorumi eri maiden toimijoille, erityisesti eurooppalaiset toimijat ovat olleet aktiivisesti mukana. Kerran vuodessa järjestettävä kokous antaa tilaisuuden käsitellä meneillään olevia yhteisiä asioita ja luo pohjaa jatkuvalle tiedon vaihdolle.

Pohjoismaat täytyy mainita vielä erikseen, yhteistyö ja tietojenvaihto on hyvän verkoston vuoksi säännöllistä ja jatkuvaa. Myös Nordic meeting on järjestetty vuosittain kiertävän vuoroperiaatteen mukaisesti.

Mistä lentoasemien pelastuspalveluissa puhutaan juuri nyt

Euroopan ilmailun turvallisuusviranomaisen EASAn säädökset otetaan käyttöön pääosin vuoden 2017 aikana lentoasemilla eri puolilla Eurooppaa. Vaikka radikaaleja muutoksia tai tiukennuksia ei säädösten tekijä ole tavoitellut, esimerkiksi pelastushenkilöstön terveys- ja kuntovaatimusten kirjoittaminen "medikaaliksi" lentäjien tapaan voi aiheuttaa henkilön tai lentoaseman kannalta merkittäviä tiukennuksia vaatimuksiin.

Litium ioni akut matkustajien laitteissa, lentokoneen järjestelmissä tai maahuolintakalustossa aiheuttavat riskejä ilmailun turvallisuuteen. Pelastushenkilöstön tietoisuus riskeistä työskentelyn aikana ja oikeista sammutusmenetelmistä on parantunut. Tiedonvaihtoa on tehty aktiivisesti ja kokemuksia on jaettu CTIF verkostojen kautta, mukana on ollut toimijoita useammasta komissiosta.

Sähkötoimiset paloautot ovat erityisen kiinnostuksen kohde lentokenttäympäristöön. Suhteellisen lyhyet toimintamatkat lentokenttäalueella ja lyhyt toiminta-aika ensimmäisen sammutusiskun suorittamiseen yhdistettynä hyvillä auton kiihtyvyysominaisuuksilla tulee varmasti kokeiltavaksi lähiaikoina jollain lentoasemalla.

Tulevaisuuden näkymät komissiossa

Puheenjohtajan rooli ja työpanos korostuu ainakin lentoasema komission työssä. Kerran vuodessa pidettävä kokous on vain välietappi jatkuvan työn lomassa, puheenjohtaja organisoi pitkin vuotta tapahtuvaa toimintaa. Tällä hetkellä komission puheenjohtajana on Ole Hansen Norjasta, joka on pitkällä kokemuksellaan ja laajoja verkostojaan hyväksi käyttäen tehnyt loistavaa työtä. Hänen nelivuotinen toimikautensa on lopuillaan, seuraavaa puheenjohtajaa jo mietitään jatkamaan tärkeää työtä lentokoneissa matkustavien ihmisten turvallisuuden parhaaksi.

Veli-Matti Sääskilahti

Kirjoittaja toimii pelastuspäällikkönä Finavian riskienhallinnassa ja on CTIF:n lentoasemakomission varapuheenjohtaja


Ajankohtaista