CTIF - Ajankohtaista

Kansalliset komiteat kehittävät CTIF-toimintaa yhdessä

Kokousosallistujia ajoneuvojen edessä suojavaatteet päässä Kittilän kaivoksessa

Pohjoismaiset ja Baltian maiden kansalliset komiteat kokoontuivat tammikuussa Uudet teknologiat -komission kokouksen yhteydessä Kittilässä. Aiemmin vain pohjoismaisena kokouksena toteutettu tapahtuma sai uutta väriä, kun tilaisuuteen kutsuttiin ensimmäistä kertaa myös Viron, Latvian ja Liettuan kansalliset komiteat. Kokouskieli vaihdettiin samalla englantiin.

Hybridimallisena toteutetussa kokouksessa käytiin läpi kunkin maan ajankohtaiset asiat ja kuultiin, miten CTIF on järjestetty kansallisesti kussakin maassa. Eroavaisuuksia kansallisten komiteoiden kokoonpanossa ja mm. rahoituksessa on runsaasti - joissakin maissa kansallinen komitea kerää jäsenmaksuja, joiden myötä kansallinen toiminta on mahdollista. 

Lisäksi keskusteltiin maiden yhteisistä tavoitteista ja näkemyksistä kansainvälisen CTIF:n kehittämiseen. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että CTIF-toiminnan vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on erittäin tärkeää ja sitä tulee kehittää. Kokoukseen osallistui osa-aikaisesti myös CTIF:n Presidentti Milan Dubravac, joka piti aktiivista kansallista CTIF-toimintaa avainasemassa kansallisen tason tiedonvälityksen onnistumiseksi ja toiminnan hyötyjen viemiseksi käytäntöön. 

Kokouksessa pidettiin lisäksi ajankohtaisesitelmiä hankkeista ja jäteasemien tulipaloista. Kokousosallistujat osallistuivat myös kahteen ekskursiopäivään yhdessä Uudet teknologiat -komission kanssa.

Ketlin Tammsalu, Viron kansallisen CTIF-komitean edustaja, piti kokousta erittäin antoisana. 

- Olemme erittäin kiitollisia, että saimme kutsun tähän tilaisuuteen. Saimme hyviä uusia kontakteja ja tietoa siitä, miten osallistua CTIF:n piirissä kansainväliseen yhteistyöhön. Toivomme, että alueellinen yhteistyön CTIF:ssä tuo lisäarvoa kaikille mukana oleville. 

Maat päättivät yhteistuumin päättää kevään 2023 aikana, josko epävirallinen yhteistyö muutettaisiin osaksi CTIF:n toimintaa perustamalla alueellinen työryhmä. Asia selvinnee kesäkuun edustajakokoukseen mennessä.

Seuraava yhteiskokous järjestetään tammikuussa 2024. 


Ajankohtaista